Снабдевамо се тешким проналажењем, дугим роком трајања, крајњим веком трајања (ЕОЛ) и застарелим еле